تبلیغات
افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند:

۱-هریک از ورثه قانونی در همین زمینه از اداری حقوقی دادگستری استعلام شده باشد

۲- چنانچه هریک از ورثه به سن رشد نرسیده باشند پدر یا جد پدری صغیر می تواند از دادگاه تقاضای تصمیم نماید .

۳- اگر متوفی برای بعد از فوت خود ، وصی تعیین نموده باشد وصی منتخب حق درخواست تصمیم دارند .

۴- چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین قیم معین شده باشد . قیم محجور ، حق درخواست تصمیم را دارند .

از طرفی در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال مورثث دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تصمیم ترکه باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید نه دستور فروش آنها از طرفی دستور فروش ملک غیر قابل افراز با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه اجرایی ملک غیر قابل افراز قانون مذکوره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی والنهایه صدور حکم نیست.

تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع می باشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام می شود و گاهی اوقات به صورت قانونی و به زور انجام می شود اگر هریک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر می کنند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمی باشد شما نمی توانید به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی می باشد .


منبع: گروه وکلای ایلیا
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در شنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۸ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha