تبلیغات
مستفاد از ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

بنابراین مطابق با تعریف ذکر شده در قانون جرم جعل مستلزم تحقق در عنصر مادی و معنوی می باشد . البته از دیگر منظر، این جرم از جمله جرایم مطلق است . یعنی به صرف این که شخص نسبت به جعل سند و یا اسنادی اقدام نماید و جرم جعل محقق شده است اگر چه شخص آن را مورد استفاده قرار نداده باشد.


مجازات جعل هم در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است .

اما یکی از اهدافی که ممکن است شخص را مجاب نماید تا مرتکب جرم جعل گردد ، فروش مال غیر می باشد. فروش مال غیر به این معناست که شخص بدون آن که مالک باشد و یا از جانب مالک وکالت و اختیار در فروش مال داشته باشد نسبت به فروش مال اقدام می نماید . حال این که چه ارتباطی میان جعل و فروش مال غیر وجود دارد، باید گفت که شخص جهت فروش مال غیر نیازمند به جعل اسناد مالکیت و یا اسناد هویتی شخص می باشد. قانون جرم فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری می داند. بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات چنان چه شخص مرتکب جرم فروش مال غیر گردد به ۱ تا ۷ سال حبس ورد مال محکوم می گردد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha