تبلیغات
فروش مال غیر جزء صور خاص کلاهبرداری است. اصل براینست که ماکیت هر مالی چه منقول و چه غیر منقول قابلیت انتقال دارد و خلاف آن محتاج دلیل است.

انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال منقول و غیر منقول متعلق به غیر از جمله زمین چه عینا و چه منفعتا توسط شخص حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت و در قالب یکی از عقودمثل بیع، اجاره ، صلح و ……… به منظور به دست اوردن منافع مادی را می توان به عنوان تعریف جرم فروش مال غیر ( زمین ) در نظر گرفت.

هدف از جرم انگاری فروش مال غیر جلوگیری از انتقال اموال دیگران بدون مجوز قانونی است.


این جرم علاوه بر جنبه خصوصی، به دلیل برهم زدن نظم اجتماعی و اخلال در جامعه جنبه ی عمومی نیز دارد . بنابراین اگر انتقال گیرنده در حین معامله ، عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد و همچنین مالک اگر تا یک ماه پس از اطلاع یافتن از وقوع معامله ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ی ثبت یا دفاتر اسناد رسمی و یا یکی از دوایر دولتی تسلیم ننماید ، هردو مسئولیت دارند.

برای صدق عنوان مجرمانه فروش مال غیر، انتقال لزوما بایستی بدون مجوز قانونی صورت گیرد ، یعنی انتقال دهنده ی مالکیت عین یا منغعت زمین بدون داشتن حق وکالت ، وصایت ، قیمومت ، ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده باشد.

این جرم از جمله جرایم مقید است و برای تحقق آن اضرار بالفعل نیاز نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه شود برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است البته این اضراربالقوه باید از عمل مرتکب ( انتقال دهنده ) ناشی شده باشد و مبنی بر سوء نیت باشد.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۱ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha