تبلیغات
به اجرا گذاشتن مهریه برای زن مستلزم گذراندن مراحلی است که توضیح خواهیم داد.

اجرا گذاشتن مهریه از همان نخستین روزهای پس از عقد امکان پذیر است حتی این حق برای زنان در نظر گرفته شده که تا نگرفتن حق و حقوق مالیشان می توانند تمکین از شوهر نکنند این حق در قانون به حق حبس مشهور است .

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهریه وی حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نمی باشد و شرط دیگر اینکه زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد برابر ماده ۱۰۸۶ چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمکین نماید حق حبس وی ساقط می گردد و دیگر مجاز به امتناع از تمکین مطابق ماده ۱۰۸۵ نیست .

آنچه گفته شد یکی از قوانین به اجرا گذاشتن مهریه بود قانون دیگری که وجود دارد مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است در این حالت پس از آنکه دادخواست مطالبه مهریه تنظیم شد و به دادگاه تقدیم شد باید هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت گردد که این مبلغ یک بیستم کل مبلغ مهریه است که از آن به نیم عشر نیز یاد می شود و باید به حساب دادگستری واریز گردد تا رسیدگی به پرونده و صدور حکم آغاز شود البته این مبلغ پس از پیروزی زن قابل دریافت از مرد است به دین صورت که پس از صادر شدن حکم نهایی و محکومیت مرد به پرداخت مهریه ، مطالبه خسارت ناشی از دادرسی می بایست به دادگاه ارایه شود که این مبلغ به زوجه باز گردانده می شود اما موارد زیادی هستند که برای اقدام زوجه ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی است که در این موارد زوجه می تواند با معرفی دو شاهد که شهادت دهند وی توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد ، پرداخت این هزینه را به آخر کار یعنی پس از قطعیت حکم و دریافت مهریه خود از مرد ، موکول کند.مراحل مطالبه مهریه
نکته : در صورتی زوج و زوجه توافقی در مورد مهریه انجام دهند و آن را اعلام کنند مبلغ نیم عشر در این حالت ، به یک دوم تقلیل می یابد اما اگر توافقی نباشد زوج علاوه بر پرداخت مهریه باید این هزینه دادرسی را نیز کامل بپردازد .


قانون دیگری که برای به اجرا گذاشتن مهریه وجود دارد اقدام از طریق اجرای ثبت است .

زوجه برای اقدام قانونی از طریق اجرای ثبت باید با دردست داشتن عقد نامه به دفتر خانه محل ثبت عقد مراجعه کند و با ارایه مدارکش تقاضای صدور اجراییه نماید . پس از آن با اجراییه به اداره ثبت مراجعه کند و مطالبه مهریه کند در این حال باید نیم عشر دولتی که بابت هزینه های اجرایی دولت می شود را پرداخت کند که البته می تواند این مبلغ را بعدا از شوهر استرداد کند زوجه اگر مالی از مرد برای معرفی سراغ داشته باشد می تواند طی دادخواستی همراه با دادخواست اصلی ، درخواست تامین خواسته کند با این کار می تواند دریافت مهریه خود را از محل مال معرفی شده تضمین نماید .

چنانچه زوجه نخواهد کل مبلغ مهریه اش را در دادخواست ذکر کند و از طرفی توان پرداخت هزینه دادرسی را هم نداشته باشد می بایست دادخواستی با عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه ارایه کند که برای اینکار باید ضمن معرفی شهود و مدارکی دال بر ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی این مهم را از محضر دادگاه تقاضا کند .

رای محکومیت زوج برای پرداخت مهریه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر می باشد اما با توجه به اینکه محکومیت پرداخت مهریه با سند رسمی ازدواج انجام می شود دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تایید می کند پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر به طرفین حکم دادگاه قطعیت یافته و زن با مراجعه به دادگاه و مطابق با حکم تایید شده ای یک نسخه از ان به زوج نیز ابلاغ گردیده تقاضای صدور اجراییه می کند .

زوج ظرف مدت ده روز پس از دریافت این برگه باید به دادگاه مراجعه نماید و اقدام به پرداخت مهریه کند یا در صورت عدم توان می بایست تامینی را به دادگاه معرفی کند تا تضمینی برای پرداخت مهریه زوجه باشد .منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در یکشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۴ قبل از ظهر، ۴ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha