تبلیغات
مهریه مالی است که پس از خطبه عقد مرد متعد به پرداخت آن می شود و دین بر گردن اوست برای مطالبه مهریه حتما لازم نیست به دادگاه مراجعه شود و با مراجعه به دفترخانه قابل وصول است مهریه عندالمطالبه است و هرگاه زن آن را درخواست کند باید مرد به او بپردازد و به نوعی دین ممتاز است بدین معنی که نسبت به سایر بدهی ها ارجعیت دارد اما گاهی مرد از دادن مهریه ناتوان است و اگر ناتوانی مرد از پرداخت کل مبلغ مهریه ثابت شود قاضی اعسار وی را پذیرفته و مهریه قسط بندی می شود .


البته نکته مهم این است که اعسار حکمی موقتی است .

در نتیجه اگر بعد از صدور حکم اعسار زن اموالی از مرد به دست بیاورد می تواند مهریه خود را از آن اموال وصول کند .

دادخواست اعسار چیست ؟

دادخواستی مبنی بر اعلام مرد بر عدم توانایی پرداخت یک جای مهریه همسرش است .

ضمن این دادخواست مرد از دادگاه تقاضای اقساطی شدن مهریه را دارد . در هر لایحه دادخواستی می بایست حداقل ۴ شاهد هر کدام جداگانه اظهار به ناتوانی مرد از لحاظ مالی کنند و اظهارات را امضا کنند .

شهود به هیچ وجه نباید نسبت فامیلی با مرد داشته باشند تا عدل و انصاف رعایت شود .

نکته دیگر اینکه پیش قسط مهریه توسط مرد پرداخت نشود و همچنین ادعای عدم توانایی پرداخت پیش قسط در دادگاه رد شود موجب صدور حکم جلب زوج می شود اما طبق قانون جدید مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی جنبه کیفری دارد.


طبق قانون مهریه برای میزان پیش قسط و یا اقساط مهریه هیچ مبلغ مشخصی معین نشده است و ملاک و معیاری هم برای تعیین ارائه نگردیده و مطلقا به نظر قاضی پرونده بستگی دارد که قاضی با توجه به شرایط مالی و دفاعیات زوجه و … این میزان را تعیین می کند و در هر مورد این مبلغ با توجه به شرایط متغیر است و یکسان نیست .

اگر قبل از طلاق مهریه از جانب زوجه مطالبه شده و در پی آن زوج دادخواست اعسار داده و حکم قطعی مبنی بر اعسار زوج صادر شده باشد اگر زوج درخواست طلاق بدهد با همان شرایط اعسار امکان طلاق زوجه وجود دارد ولی اگر زن درخواست مهریه نکرده باشد و مرد دادخواست یک طرفه طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد و بعد از صدور حکم قطعی طلاق مدعی توانایی پرداخت مهریه باشد باید دادخواست اعسار تقدیم دادگاه کند .

مدارک مورد نیاز برای اثبات اعسار یا تقسیط :

۱- برگه قضایی دادخواست

۲- کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه

۳- استشهادیه محلی

۴- مدارک مصدق وضعیت مالی مثل فیش حقوقی

مراحل صدور حکم اعسار :

بعد از تکمیل فرم قضایی و استشهادیه به همراه تهیه مدارک تهیه شده برای ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضایی صادر کننده برده می شود . بعد از ابطال تمبر و تهیه پوشه باید از مدارک موجود در دو نسخه دیگر کپی تهیه کرد و برای رسیدگی به موضوع اعسار دستور رئیس یا معاون مجتمع قضایی را بر روی پرونده اخذ کرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم مهریه تقدیم کرد بعد از این مراحل وقت رسیدگی تعیین می شود .

فرد معسر یا باید حضور داشته باشد در جلسه رسیدگی و یا اینکه لایحه تقدیم دادگاه کند وگرنه دادخواست خواهان رد خواهد شد اما عدم حضور زوجه مانع رسیدگی نیست بعد از صدور حکم در این ارتباط و تعیین مبلغ مشخص برای اقساط ماهیانه و یا پذیرفتن اعسار به شرط اثبات نداری ، دیگر امکان بازداشت فرد معسر به خاطر نداشتن امکانات مالی نیست اما در صورتی که مقدار اقساط ماهیانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پیگرد اجرای احکام قرار گرفته و ممکن است بازداشت شود .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha